بازار یابی سئو

دوستی با موبایل

اهمیت بازاریابی موبایل در توسعه کسب و کار بر اساس رشته تحصیلی اولیه ام همیشه علاقه خاصی به استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه ی کسب و کار داشتم وشاهد این بوده ایم که  در سال های قبل این فناوری در جای جای کسب و کارها رخنه کرده و بخشی جدایی ناپذیر از کسب و […]