بیلبورد بلوار سید جمال الدين اسد آباد

بیلبورد

افقی

1000 عرض و 500 ارتفاع

50 متر مربع

بندرعباس ،بلوار سید جمال الدین اسد آبادی جنب مدرسه سایانی قبل از پاساژ طباطبایی​

جهت مشاوره و رزرو رسانه 07633685222 - 09362060111

بیلبورد بندرعباس تالا شهد آوینی

بیلبورد

افقی

1000 عرض و 500 ارتفاع

50 متر مربع

بندرعباس ،درب ورودی تالار شهیدآوینی

جهت مشاوره و رزرو رسانه 07633685222 - 09362060111

بیلبورد بلوار امام خمینی چهار راه مصلی بندرعباس

بیلبورد

افقی

12 عرض و5 ارتفاع

60 متر مربع

بندرعباس ،چهار راه مطهری (مصلی)

جهت مشاوره و رزرو رسانه 07633685222 - 09362060111

استرابورد

افقی

600 عرض و 400 ارتفاع

24 متر مربع

بلوارامام خمینی(ره) جنب پارک دباغیان

جهت مشاوره و رزرو رسانه 07633685222 - 09362060111

لایت باکس

عمودی

300 عرض و 400 ارتفاع

12 متر مربع

بندرعباس ،مرکز شهر ، چهار راه فاطمیه

جهت مشاوره و رزرو رسانه 07633685222 - 09362060111

اجاره ،استرابورد ،بندرعباس

استرابورد

عمودی

300 عرض و 400 ارتفاع

12 متر مربع

بندرعباس ،انتهای خیابان بهادر جنوبی،جنب بانک صادرات​

استرابورد،بهترین،نقطه ، شهر، بندرعباس

استرابورد

عمودی

300 عرض و 400 ارتفاع

12 متر مربع

بندرعباس ،مرکز شهر ، (شهربانی سابق) دید غرب به شرق

استرابورد

عمودی

300 عرض و 400 ارتفاع

12 متر مربع

بندرعباس ،نرسیده به پاساژ طباطبایی (نبش خراسانی)​

استرابورد

عمودی

300 عرض و 400 ارتفاع

12 متر مربع

بندرعباس ، بلوار امام حسین دید از شرق به غرب

بیلبورد

افقی

600 عرض و 300 ارتفاع

18 متر مربع

بندرعباس ، بلوار امام حسین روبروی بازارچه امام حسین دید از غرب به شرق​

نیو لمپست (5 پایه دو طرفه)

عمودی

200 عرض و 300 ارتفاع

هرطرف 6 متر مربع (کل 60 مترمربع)

بندرعباس،بلوار غدیر بعد از هخامنش​

نیو لمپست (5 پایه دو طرفه)

عمودی

200 عرض و 300 ارتفاع

هرطرف 6 متر مربع (کل 60 مترمربع)

بندرعباس،بلوار غدیر (روبروی فود کورت سالمونت)

نیو لمپست (5 پایه دو طرفه)

عمودی

200 عرض و 300 ارتفاع

هرطرف 6 متر مربع (کل 60 مترمربع)

بندرعباس،بلوار غدیر (قبل از استانداری)

نیو لمپست (5 پایه دو طرفه)

عمودی

200 عرض و 300 ارتفاع

هرطرف 6 متر مربع (کل 60 مترمربع)

بندرعباس،بلوار غدیر (قبل از پانهو)

جهت مشاوره و رزرو رسانه 07633685222 - 09362060111

نیو لمپست (5 پایه دو طرفه)

عمودی

200 عرض و 300 ارتفاع

هرطرف 6 متر مربع (کل 60 مترمربع)

بندرعباس، بلوار طالقانی (روبروی اسکله حقانی